Adidas Nova Run “Dash Grey/Bright Cyan”

Đánh Giá Adidas Nova Run “Dash Grey/Bright Cyan”

Chi Tiết sản phẩm

1.050.000 VND ~ Giá thị trường dao động Trong khoảng Này

Được sản xuất tại việt nam

Giày chạy bộ với phong cách mới

Một cảm giác chạy mới và thú vị trên mỗi bước. Giày chạy bộ có đệm mềm và hình dạng quấn quanh chân hỗ trợ trong quá trình chạy. Hỗ trợ từ phía trước đến gót chân cung cấp kiểm soát ổn định trên mỗi sải chân. Thiết kế lưới trên giày thoáng khí và có ba sọc đặc biệt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.