Cách phân biệt Air Max 97 Silver Fake và Real

Hãy đoán xem đôi nào là REAL?

Chúc mừng những bạn đoán đôi bên phải

Trên lưỡi gà của đôi real, móc nike to hơn so với đôi fake.

Ở đôi Real Móc Nike nhọn hơn

Chữ Air Max phía sau đuôi của REAL to hơn, chữ đều hơn

Lỗi keo ở đôi FAKE nhiều hơn. Tuy nhiên đây không phải là một lỗi đáng nói vì nó hoàn toàn có thể fix một cách dễ dàng.

Được đăng vào

Viết bình luận