Cách Phân Biệt Jordan 1 Bred Toe FAKE và REAL

Hãy đoán xem đôi nào là REAL?

Chúc mừng những bạn đoán đôi bên Trái

Ở đôi REAL đường chỉ ở giữa may rất đẹp

Ở đôi Real và đôi Fake đầu là chất liệu da nhăn nhưng ở đôi Real chất liệu da của nó vân nhỏ hơn.

Nét Logo Wings của đôi REAL dầy hơn đôi FAKE

Móc NIKE của đôi real cắt gọn hơn so với đôi FAKE

Dưới đèn UV chất liệu của đôi FAKE ửng hồng.

 

 

Được đăng vào

Viết bình luận