Chính sách thanh toán

Đối với khách hàng mua hàng trực tiếp tại cửa hàng:
- Sản phẩm được thanh toán bằng tiền mặt
- Chuyển khoản Internet Banking
- Thanh toán bằng máy quẹt thẻ.
Đối với khách hàng ở xa:
- Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc có thể chuyển khoản trước.