Hướng dẫn cách phân biệt Human Race Chanel FAKE và REAL

Hãy đoán xem đâu là REAL?


Chúc mừng những bạn nào đoán đôi bên phải!

Ở đôi Fake chữ "PHARRELL" gần đụng mũi

Logo 2 gạch của PHARRELL ở đôi real rõ hơn.

Chữ Adidas ở đôi Real rõ hơn.

Tag ở đôi REAL chữ ADIDAS đậm hơn, chữ ORIGINAL to hơn.

Tem của đôi REAL các bạn thấy chữ "10/17" dấu / của nó chạm vào dấu ^ của chữ MALE. Tem của real mã QR rõ hơn.

Ở đôi REAL, logo cỏ ba lá của Adidas sắc nét hơn.

Logo PHARRELL WILLIAMS cũng cực kì đẹp.
 

Được đăng vào

Viết bình luận