Tích điểm

Khách hàng tại OH MY GIÀY sẽ được tích giảm giá thông qua số điện thoại mua hàng
- Giảm 5% khi mua trực tiếp tại cửa hàng. (Khách hàng mới) 
- Giảm 10% khi mua đôi thứ 2 
- Giảm 15% khi mua đôi thứ 3 
- Giảm 20% khi mua đôi thứ 5 
- Giảm 25% khi mua đôi thứ 10